Нова книга “Гранично / Безгранично”

the world of arts of Elena Olimpiev

Първата книга на Елена вече е факт. “Гранично / Безгранично” събира в себе си над 5 години изследвания, анализи и интервюта.

Темата се фокусира върху дълбочината в създаването на  произведенията на българския художник Станислав Памукчиев, както на душевно и сензитивно ниво, така и като първопричина. Проучването, с което се занимава тази книга, цели да пътешества из света на твореца, разкривайки невидима до момента перспектива, изградена върху основата на антиномологично изследване. 

“Познавам лично Елена Олимпиева и художника Станислав Памукчиев и това е още един повод да изпитвам удоволствие, че книгата вече е факт. В нея има отговори, които се надявам читателят да оцени, но текстът  също така задава и много въпроси. За разлика от други, аз харесвам, когато един текст не отговаря на всичко и оставя някои въпроси отворени, защото човекът в развитие е питащият се човек. Диалогът тепърва предстои и това всъщност е най-хубавото преживяване между една нова книга и нейните читатели.”

                                                            Проф. д-р Любомир Караджов  

Професор по теория на изкуствата

Очаквайте информация за официалното представяне, на което ще се радваме да Ви видим.