fbpx

Нова книга “Гранично / Безгранично”

the world of arts of Elena Olimpiev

Първата книга на Елена вече е факт. “Гранично / Безгранично” събира в себе си над 5 години изследвания, анализи и интервюта.

Темата се фокусира върху дълбочината в създаването на  произведенията на българския художник Станислав Памукчиев, както на душевно и сензитивно ниво, така и като първопричина. Проучването, с което се занимава тази книга, цели да пътешества из света на твореца, разкривайки невидима до момента перспектива, изградена върху основата на антиномологично изследване. 

“Познавам лично Елена Олимпиева и художника Станислав Памукчиев и това е още един повод да изпитвам удоволствие, че книгата вече е факт. В нея има отговори, които се надявам читателят да оцени, но текстът  също така задава и много въпроси. За разлика от други, аз харесвам, когато един текст не отговаря на всичко и оставя някои въпроси отворени, защото човекът в развитие е питащият се човек. Диалогът тепърва предстои и това всъщност е най-хубавото преживяване между една нова книга и нейните читатели.”

                                                            Проф. д-р Любомир Караджов  

Професор по теория на изкуствата

Очаквайте информация за официалното представяне, на което ще се радваме да Ви видим.

We use cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will assume that you accept the Privacy policy!